Энэ сайт нь үйлчлүүлэгчдийнхээ тав тухыг сайжруулах зорилгоор күүки ашигладаг.
Хувийн мэдээлэлтэй харьцах тухайд,Нууцлалын бодлогоТа шалгана уу

Текст рүү

Мэдэгдэл

Сангийн мэдээллийн "Фүрээ" сэтгүүлийн 2-р сарын 232-р дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

  • соёлын урлаг

"Fureai" сангийн мэдээллийн сэтгүүл нь Итабаши соёлын солилцооны сангаас сар бүр тэгш тоогоор хэвлэгддэг мэдээллийн сэтгүүл юм.
Итабаши тойргийн олон нийтийн байгууламжууд, тэр дундаа Итабаши соёлын төв зэрэгт зохион байгуулагдсан төрөл бүрийн арга хэмжээний талаарх мэдээлэл.

Fureai 2-р сарын дугаар 232

"Fureai"-н арын дугаарыг энд дарж үзнэ үү.

Зарын жагсаалт руу буцах