Энэ сайт нь үйлчлүүлэгчдийнхээ тав тухыг сайжруулах зорилгоор күүки ашигладаг.
Хувийн мэдээлэлтэй харьцах тухайд,Нууцлалын бодлогоТа шалгана уу

Текст рүү

Мэдэгдэл

Тасалбарыг дахин борлуулах зуучлагч "viagogo" сайттай холбоотой сэрэмжлүүлэг

  • Бунка Кайкан

Тасалбар дахин борлуулах зуучлагч "viagogo" сайттай холбогдуулан Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах газраас сэрэмжлүүлэг гаргажээ. Тасалбар худалдаж авахдаа болгоомжтой байгаарай.

Хэрэглэгчийн Төлөө Газраас “Тасалбар дахин борлуулах зуучлагч “viagogo” сайттай холбоотой сэрэмжлүүлэг”
https://www.caa.go.jp/notice/entry/016537/

Итабаши соёл, олон улсын солилцооны сангийн ивээн тэтгэж, хамтран зохион байгуулж буй арга хэмжээний тасалбарын захиалга, худалдан авалтын талаар
https://www.itabashi-ci.org/cul/tickets/