Энэ сайт нь үйлчлүүлэгчдийнхээ тав тухыг сайжруулах зорилгоор күүки ашигладаг.
Хувийн мэдээлэлтэй харьцах тухайд,Нууцлалын бодлогоТа шалгана уу

Текст рүү

Арга хэмжээний мэдээлэл


Итабаши дахь цэцэрлэгийн дууны найрал дууны хамтлаг

Хуваарь 2024 Лхагва гараг 7:10 эхэлнэ
Байршил Бунка Кайкан (жижиг танхим)
Төрөл Гүйцэтгэл

Тасалбарын мэдээлэл

Төлбөр/зардал үнэгүй орох

Үйл явдлын тойм

Зохион байгуулагч

NPO үржүүлгийн дууны найрал дууг дэмжих алба

Энэ үйл явдлын талаархи лавлагаа

Гар утас: 03-5956-6720